Vurdering af design kvaliteten

DGNB certifikatet har nu fokus på vurdering af design kvaliteten af ​​en bygning. Erfaringer viser, at kriterier som "kunst i byggeri" er vigtige, og i forbindelse med en certificering er de med til at afspejle en bygnings design kvalitet. Derfor blev dette tilføjet i den nye version af DGNB-systemet. "Den øget konkurrence betyder at man er nødt til øge bevidstheden om et byggeprojekts design kvalitets og skal derfor være med til at påvirke en bygnings arkitektonisk kvalitet positivt," forklarer DGNB Vice President Martin Haas.

DGNB certifikat skal være med til at fremtidssikre byggeri gennem social, økonomisk og klimamæssig bæredygtighed – og integreret kunst er ét af de parametre, der kan skrues på, hvis bygherren søger at opnå certificeringen guld, sølv eller bronze.

Kunstinstallation hos Industrigaarden af Artboost. Eksempel på "kunst i byggeriet." Læs mere om casen her.
Udtaget fra DGNB manual:
Bygningsintegreret kunst

Målsætning
Målet med dette kriterie er at fremme den integrerede kunst af professionelle kunstnere.
Fordele

Integreret kunst er et vigtigt element i bygningskulturen, der bidrager positivt til en bygnings kvalitet og udtryk. Den integrerede kunst etablerer en sammenhæng mellem omgivelserne, bygningen og dens brugere. Kunsten kan bidrage til at øge brugernes accept af og identifikation med stedet og bygningen.

Den kan skabe identitet og fælles fortælling og derved understøtte den sociale bæredygtighed.
Herudover kan kunst skabe attraktion og bidrage til at understøtte profilering af det pågældende sted. 

Kunstinstallation hos Be My Eyes af Artboost. Læs mere om casen her.

Relevans

Kunsten kan være decideret bygnings integreret i form af kunstnerisk bearbejdede bygningselementer eller dele af konstruktionen.

Den kan også integreres på overflader – på vægge, glasflader, i gulve eller i form af rumlige installationer. Det afgørende er ikke graden af integration i bygningen, men at kunsten er stedsspecifik, og at den dermed ikke kan fjernes uden værk eller bygning mister en del af sin betydning.

I bygninger med offentlig adgang eller med mange ansatte bør der være ekstra fokus på etablering af integreret kunst.

Offentlige og private bygherrer bør fremme den integrerede kunst af professionelle kunstnere, såfremt formålet og betydningen af bygningsværket retfærdiggør dette. Ved integreret kunst forstås kunst, der er skabt til det specifikke sted og dermed forholder sig til det fysiske og mentale miljø – arkitektur, kultur og faglighed.

Eksempel på Kunst til offentligt skue - Af Phuc og Artboost
Green Building Council Denmark skriver bla. om kriterierne for bygningsintegreret kunst som DGNB-certificering:

Mål: Offentlig kunst bør støttes og integreres i bygningen, da kunst er en del af bygningskulturen og dermed også påvirker bygningens kvalitet og udtryk.
Krav:
Det skal sikres, at det er kunst for alle, dvs. at kunsten kommer hele bygningen og dens brugere til gode. Kunst, der kan nedtages eller fjernes, tæller ikke med i vurderingen.
Formidling til offentligheden:
Arbejdet med integration af kunst i bygningen bør formidles til offentligheden, herunder skal det sikres, at der er transparens og ordentlighed i udvalgsprocessen. Kunsten i bygningen kan præsenteres ved fernisering, offentlige rundvisning, udstillinger og udgivelser.

Læs mere om DGNB-certificering på Green Building Council Denmark hjemmeside

Se vores tidligere projekter og blive inspireret til hvad du selv kunne få opsat.
Uanset hvilken type indretning, du står over for, glæder vi os til at dele ud af vores erfaring og hjælpe dig godt i mål.
Du mere end velkommen til at kontakte Artboost, hvis du har nogle spørgsmål.
info@artboost.com eller telefon +45 25 67 66 24 for yderligere information eller booking af et gratis intro møde.

Læs mere om kunst til virksomheder her.